Anonieme Alcoholisten

Anonieme Alcoholisten (Eng.: Alcoholics Anonymous, A.A.) is het oorspronkelijke twaalfstappenprogramma Anonieme Alcoholisten streeft naar herstel van de gevolgen van het drankprobleem (alcoholisme) van haar leden en stelt zich ten doel dit herstel door te geven aan een ieder die het verlangen heeft te stoppen met drinken (nuchterheid, abstinentie).

Alcoholics Anonymous werd in 1935 opgericht door Bill Wilson (New York) en Dr. Bob Smith (Akron, Ohio). Oorspronkelijk werden bijeenkomsten gehouden waaraan ook de gezinsleden van de betrokkenen deelnamen. Sinds 1951 bestaat er Al-Anon, voor partners, familie en vrienden van alcoholisten, en sinds 1957 Alateen, voor kinderen van alcoholisten.

De eerste Nederlandstalige A.A.-groep startte in 1948, in Vlaanderen in 1954. De eerste Franstalige groep in België werd in 1953 opgericht in Brussel. A.A. telt wereldwijd meer dan twee miljoen leden met meer dan 100.000 plaatselijke groepen in 150 landen.

De A.A. werkt met 12 stappen en bij elke bijeenkomst wordt één stap behandeld. Indien er een nieuw iemand in de groep komt wordt vaak weer met de eerste stap begonnen.

Het doel van het deelnemen aan een A.A. groep is zelfhulp. De ervaring die men opdoet, door te luisteren en door te vertellen, kan men weer doorgeven aan nieuwe leden waardoor men niet alleen zichzelf helpt maar ook anderen. Ook kunnen nieuwe leden een stimulans voor de 'oudere' leden zijn, omdat zij weer herinnerd worden aan hoe zij vroeger waren.

Omschrijving van AA

'Anonieme Alcoholisten' is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

Het enige vereiste voor het AA-lidmaatschap is het verlangen op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap. Wij voorzien in onze behoeften door eigen bijdragen van de leden.

AA is niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling, wenst zich niet te mengen in enig geschil en steunt of bestrijdt geen enkel doel. Ons hoofddoel is nuchter te blijven en andere alcoholisten te helpen nuchterheid te bereiken.

Ik wil dit niet meer.
Anonieme Alcoholisten AA regiozuid.